VÝTVARKA  SEMESTRÁLNÍ - PRAVIDELNÁ

TALENTOVKY 

pro mládež od 13 let  
Program zaměřený na intenzivní přípravu k talentovým zkouškám na umělecké SŠ a VŠ
nebo pro vlasní zdokonalení  a sebevzdělávání

INTENZIVNÍ  SEMINÁŘ

Kresba a malba, studie reálných objektů, hlava, zátiší, studie perspektivy, proporce, technika kresby, stínování a samozřejmě pomoc při vytváření portfolia na přijímací zkoušky. Také vás připravíme k osobním konzultacím s vyučujícím Vámi vybraného výtvarného oboru. 

Talentovky nejsou úplně snadné, ale připravit se na ně dá. Chce to jen trochu více vlastní píle.            Letos jsme k TALENTOVKÁM připravili  4 studenty - návrh oděvů, produktový design a interiérový design - všichni úspěšně talentovky zvládli !!

Přijď za námi a začni s námi kreslit.

Vstupní pohovor, ukázková kresba studenta v hodinách kurzů      1,5  hod  ZDARMA

JEDNORÁZOVÁ INTENZIVNÍ INDIVIDUÁLNÍ LEKCE :     1 x 3 hod - 2.100,- Kč


Termíny jaro 2023  

vždy v  pondělí   15. 00 - 18.00  hod / celkem 3 hod

leden - březen     9.1. 2023  -  27.3. 2023, celkem   9 lekcí  ....   7.800,- Kč  (  23 ledna , 13 března. se nekoná )

duben - červen   3.4. 2023 -  19.6. 2023,  celkem  8 lekcí   7.100,-  Kč ( 10.4., 1.5., 8.5., 22.5., 26.6. se nekoná )


  • - lekce - 3 hodiny
  • - veškeré pomůcky v ceně kurzu,
  • - max. 10 studentů,
  • - doporučujeme min. 6 měsíců

 Kreslení  pro mladé umělce

pro mládež od 7 - 14 let 

Seminář zvládnutí techniky kresby tužkou, rudkou,, tuší, suchý pastel, akvarel, perspektiva, světlo, stín a spoustu jiných možností.

Do kurzu můžete nastoupit kdykoli se rozhodnete.


Termíny jaro  2023 ,  středa    16.00 - 18.00 hod 

leden - březen   11.1. 2023  -  29.3. 2023,   celkem 10 lekcí     .....    4.700,- Kč.     ( 15.3. jarní prázdniny )

duben - červen  5.4. 2023  - 21.6. 2023,   celkem 11.lekcí.   .....    5.100,- Kč.     ( 24.5. se nekoná )

  • zkušební lekce 2 hod - 400,- Kč
  • počet studentů -  max 12
  • veškeré pomůcky v ceně kurzu

PLATBY ZA KURZY LZE HRADIT RŮZNĚ, DLE DOMLUVY.