GDPR a Zpracování osobních údajů

1.) Odesláním Vašich údajů skrze kterýkoliv formulář na těchto webových stránkách k tomu určený udělujete souhlas správci osobních údajů, Šárce Coufalové (OSVČ podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Lelkova 421/17, Brno, 637 00, Česká republika, IČ: 87527278), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), GDPR a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení.

K získání Vašich údajů používám hlavně tyto webové stránky a na nich umístěné formuláře. Zároveň s tím, jak tyto stránky používáte, získáváme cookie soubory, případně jiné online identifikátory.

2.) Tyto údaje zpracovávám proto, abych Vám mohla zasílat aktuální informace související se semináři, které provozuji, a s webovými stránkami www.creesa.cz a zpracovávat je budu po dobu trvání semináře, maximálně však po dobu 10 let.

3.) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na moje kontaktní údaje, tj. Šárka Coufalová, Lelkova 421/17, Brno, 637 00, Česká republika, 1 nebo sarka@creesa.cz.

4.) K osobním údajům budou mít kromě mne přístup též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

5.) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.